Elektronisk generalforsamling

Kære medlemmer
På grund af den aktuelle situation med Covid-19 og regeringens anvisninger i den forbindelse, kan vi ikke mødes fysisk og holde generalforsamling i spejderhytten d. 31-03-2020.

Vi mener I har behov for at få en status på grundejerforeningens arbejde nu og i det lys har vi vurderet vores muligheder. Vi  har valgt  at holde en elektronisk generalforsamling, da Covid-19 situationen udgør en force majeure situation, som kan trække ud – d.v.s. at selvom der måske langsomt vil blive åbnet op er det ikke sikkert vi vil have lyst til at mødes foreløbigt. Alt nødvendigt materiale udsendes derfor til medlemmerne via mail eller leveres fysisk til postkassen hos medlemmer, der ikke har opgivet deres mailadresse til grundejerforeningen.

Vi har forsøgt at lave en fyldestgørende formandsberetning samt forklaringer til alle punkter på dagsordenen. Regnskab og budget er udsendt tidligere. Vi vil også informere om generalforsamlingen på vores hjemmeside, ligesom vi også informerer i den beboerstyrede Facebook gruppe. Der skal svares på afstemningen senest tirsdag d. 14. april 2020.

Når afstemningen er overstået foretages en optælling og resultatet sendes til medlemmerne og opdateres på hjemmesiden.

Med venlig hilsen og ønsker om godt helbred til alle
Grundejerforeningen Thor

v/ formand Ea Lorentzen og kasserer Jette Geisler

Der havde sneget sig en beløbsfejl ind under forklaringen til budgettet i den udsendte udgave vedr. renovering af fortove – det er rettet nedenfor. Linker også til Regnskab og budget her så I kan se beløbene og har det samlede overblik.

Hvis man ikke har fået sin mail kan man henvende sig til kasserer@gf-thor.dk og få linket til afstemningen.

Updated: 31. marts 2020 — 14:33
Grundejerforeningen Thor © 2018                                                            webmaster@gf-thor.dk                                Log ind