Fortovs- og vejrenovering

Som du nok har læst i Amager Bladet og i det brev hver beboer har fået fra TDC om Fibernet, har TDC haft store problemer med kvaliteten af det arbejde deres entreprenører har udført på vores flotte nyrenoverede fortove.

Bestyrelsen har løbende været i dialog med TDC, Københavns Teknik og Miljøforvaltning samt Sundbyernes Grundejer Fællesskab om aflevering af vores fortove og veje i en ordentlig stand.

TDC indrømmer nu at de har problemer og lover at rette op på det.

Grundejerforeningens bestyrelse har derfor besluttet at vente med at renovere den sidste del af vores fortove til foråret 2020 hvor vi håber TDC er færdige.

Når TDC mener de er færdige vil bestyrelsen gennemgå veje og fortove med dem og Københavns Teknik og Miljøforvaltning for at se om vi kan godkende resultatet. Den enkelte beboer behøver derfor ikke kontakte TDC med mindre det drejer sig og noget på egen grund (f.eks. have, fliser og tilslutning.)

Derudover har EnergiNet projektet på Dublinvej brugt Windsorvej som vendeplads og har derved ødelagt meget af vores slidlag på vejen, så dem er bestyrelsen også i dialog med. Vi får lavet de værste huller inden vinteren (NCC skulle komme i uge 40 og man kan blive bedt om at flytte parkerede biler) Vi har også fået tilbud på en større renovering af vejbelægningen når vi har økonomi til det om et par år. Af samme årsag besluttede vi jo at holde kontingentet på kr. 5.000,- lidt endnu.

Ved spørgsmål kan formanden eller kassereren kontaktes.

Updated: 1. oktober 2019 — 14:01
Grundejerforeningen Thor © 2018                                                            webmaster@gf-thor.dk                                Log ind