TDC – Reetablering efter Fibernet

TDC har nu henvendt sig til grundejerforeningens bestyrelse og bedt om hjælp til at indsamle klager fra os og vores medlemmer vedr. dårlig reetablering og mangler i det arbejde, der er udført af TDC’s underentreprenører.

Bestyrelsen indsamler selv dokumentation om skader på fortove og veje, men hvis den enkelte beboer har problemer på selve grunden eller ved installationen bedes denne information videregivet til bestyrelsen snarest muligt. Vi samler så alle problemer i et skema til TDC.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Thor

v/kasserer Jette Geisler, Windsorvej 5 – mail til: kasserer@gf-thor.dk

Updated: 13. november 2019 — 15:25
Grundejerforeningen Thor © 2018                                                            webmaster@gf-thor.dk                                Log ind