Vejbelægning og rendestene

Vi har nu fået repareret de værste huller på vejen. Det er dog med den type asfalt hvor et stenlag skal køres fast over tid. Nogle sten vil samle sig i rendestenene og sammen med nedfaldsblade kan dette lukke for vores kloakker. Vand ophobes allerede nogen steder.

NCC vender tilbage senere og checker deres arbejde og vi skal også snart have renset vores kloakker.

For at NCC og kloakmesteren kan gøres deres arbejde bedes I derfor rense jeres rendestene for jord, sten, blade m.m. og sørge for at vandet kan løbe ned i kloakken snarest muligt.

Updated: 11. oktober 2019 — 10:12
Grundejerforeningen Thor © 2018                                                            webmaster@gf-thor.dk                                Log ind