Kontingentopkrævninger udsendt

Så er der sendt kontingentopkrævninger ud til alle – denne gang via mail – skriv til kassereren på: kasserer@gf-thor.dk hvis du ikke har modtaget noget.

Følgende tekst er sendt ud med mailen:

Vedladt sendes opkrævning på kontingent til grundejerforeningen for perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 – forfald 30.06.2022.

Bemærk at kontingentsatsen blev højere end foreslået i det oprindelig budget da dette var ønsket fra beboerne der deltog på generalforsamlingen.

Nedenfor findes links til referat, nyt budget, nyt vejbudget samt invitation til sommerfest.

https://gf-thor.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Referat-GF-2022-underskrevet.pdf

https://gf-thor.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Nyt-budget-2022.pdf

https://gf-thor.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/Nyt-vejbudget-maj-2022.pdf

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen THOR

v/ kasserer Jette Geisler

Updated: 6. juni 2022 — 17:23
Grundejerforeningen Thor © 2018                                                            webmaster@gf-thor.dk                                Log ind